Giới thiệu >> Giới thiệu chung 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Thứ 4, 07/10/2015

Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin có địa chỉ trú đóng tại số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tiền thân là Công ty Chế biến và kinh doanh Than Miền Nam, được thành lập tháng 11/1975. Ngày 20/8/2004, Bộ trưởng bộ công nghiệp có Quyết định số 81/2004/QĐ-BCN, chuyển Công ty Chế biến và kinh doanh than Miền Nam thành công ty Cổ phần than Miền Nam, là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Tháng 10/2004, công ty cổ phần hóa lần đầu tiên, trong đó vốn Nhà nước (đại diện là TKV) nắm giữ 77,3% vốn điều lệ. Tháng 3/2014, TKV tiếp tục bán 43,3% cổ phần của nhà nước tại công ty, giảm tỷ lệ vốn của nhà nước còn 34%.

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là cung cấp các loại than đá phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp tại khu vực Miền Nam và Tây Nguyên, thực hiện công tác dịch vụ giao nhận than cho các khách hàng lớn của TKV, dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu…. Chất lượng sản phẩm của Công ty được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 8910-2015 do Ban kỷ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27 nhiên liệu khoán rắn biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

Cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin tiếp tục xây dựng thành doanh nghiệp vững mạnh, có cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực.

Với phương châm “Tận tụy chăm sóc khách hàng” , Công ty Cổ phần Than Miền NamVinacomin trong nhiều năm qua đã chứng tỏ được thương hiệu của mình tại thị trường Miền Nam.

Background