Đơn vị thành viên >> Chi nhánh Than Vĩnh Long 

Chi nhánh Than Vĩnh Long

Thứ 4, 27/02/2013

Chi nhánh Than Vĩnh Long
Địa chỉ ; Trường dạy nghề số 09, Phạm Hùng, Vĩnh Long
Điện thoại : 070-382-08-81 ; FAX : 070-382-08-81
Giám đốc : Ông Nguyễn Xuân Cát

Background